Funkcie

null

LED osvetlenie

Jediným dotykom hlavného vypínača zapnete/vypnete osvetlenie LED.
null

Inteligentný displej

Dvojitým ťuknutím na hlavný vypínač zapnete/vypnete inteligentný displej.
null

Odvlhčovanie

Stlačením a podržaním hlavného vypínača zapnete/vypnete odvlhčovanie. Keď je funkcia aktívna, tlačidlo sa zmení na modré.

Inteligentný displej

Inteligentný displej sa musí nakonfigurovať pomocou aplikácie v telefóne. Bez konfigurácie nezobrazuje údaje o teplote a počasí. Prejdite na konfiguráciu WiFi

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Nastavenie WIFI

Aplikácie telefónu sa neustále aktualizujú, takže sa môžu mierne líšiť od snímky obrazovky, ktorú vidíte po pripojení.

Ak ste už spárovali smartfón s inteligentným zrkadlom a chcete spárovať nové zariadenie, musíte resetovať inteligentný displej. Ak chcete resetovať, vypnite napájanie inteligentného zrkadla, potom ho znova zapnite a počkajte, kým nezaznie krátke pípnutie, a potom ho znova vypnite. Kroky opakujte štyrikrát za sebou, kým sa na displeji nezobrazí „SCAN“. Po dokončení resetovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na pripojenie a spárujte sa s novým zariadením.

Stiahnite si aplikáciu

Ak chcete používať inteligentný displej, najprv si stiahnite a nainštalujte aplikáciu WifiClock z obchodu Google Play alebo Apple AppStore.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG
ADELIG Google Play
Sprievodca pripojením BVF ADELIG
Netmostat AppStore

Video návod

Sprievodca krok za krokom

1.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Otvorte si aplikáciu WifiClock

Uistite sa, že je telefón pripojený k domácej 2,4 GHz sieti Wi-Fi a vypnite pripojenie 4G.

2.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Začať párovanie

Zapnite zrkadlo a potom stlačte tlačidlo + v pravom hornom rohu aplikácie WifiClock.

3.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Zadajte heslo WiFi

Toto je existujúce heslo WiFi pre vašu domácnosť. Po zadaní stlačte tlačidlo Next.

4.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Pripojenie

Ak na displeji zrkadla bliká „SCAN“, stlačte tlačidlo Confirm.

5.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Pripájanie

Pripojenie prebieha, buďte prosím trpezliví. Na displeji zariadenia SmartMirror sa zobrazí „SCAN“, „PAIR“ a „JOIN“.

6.

Sprievodca pripojením BVF ADELIG

Hotovo

Údaje o počasí a teplote sa zobrazujú na displeji zrkadla ADELIG.